Donacije i sponzorstva

Društvo donacije i sponzorstva odobrava sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima.

U tijeku 2020. godine društvo nije odobravalo donacije i sponzorstva.

Donacije i sponzorstva u 2021. godini

  • Odlukom Uprave društva od 01.04.2021. godine, a na prijedlog povjerenstva odobrena je donacija Dijabetičkom društvu Grada Siska, Trg grada Heidenheima 1, OIB:71293336870, u iznosu od 50.000,00 kuna za provedbu projekta pod nazivom  Rano otkrivanje, prevencija, rehabilitacija šećerne bolesti.