Korporativno upravljanje

Vizija :

  • Poslove iz registrirane djelatnosti obavljati na najvišem stupnju kvalitete u skladu sa Politikom kvalitete ISO standard

Misija :

  • Razvijati poslovne procese unutar tvrtke, prema kriteriju uspješnosti i transparentnosti

Opći cilj :

  • Postati nositelj razvoja zajednice

Posebni cilj :

  • Racionalizacijom  poslovanja povećati produktivnost tvrtke

Osnovne organizacijske vrijednosti i principi :

  1. Učinkovitost;
  2. Odgovornost;
  3. Kvaliteta proizvoda;
  4. Konkurentnost;

Strateški plan bilance i računa dobiti i gubitka
(dokument u PDF formatu preuzmite klikom na donju poveznicu):