Nadzorni odbor

AGRODUHAN d.o.o.
SLATINA, N. Š. Zrinskog 30

POPIS ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora

AGRODUHAN društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i usluge sa sjedištem u Slatini, Nikole Šubića Zrinskog 30, MBS:010033181, OIB 97447273531

s mandatom u trajanju od četiri godine su:

 1. Luka Birčić iz Slatine, Bana Jelačića 29, OIB 66296607004,
  – predsjednik nadzornog odbora
  (mandat od 29. lipnja 2018. godine)
 2. Marinko Rakitničan iz Slatine, Brune Bušića 73, OIB 00419779998
  – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  (mandat od 15. lipnja 2019. godine)
 3. Josip Job iz Slatine, Matije Slatinskog 2, OIB 03073145019
  – član nadzornog odbora
  (mandat od 14.04.2017. godine)
 4. Saša Bukovac iz Zagreba, Lanište 20, OIB 78207264866,
  – član nadzornog odbora
  (mandat od 19. lipnja 2020. godine)
 5. Suzana Domjanić iz Zagreba, Trnsko 9 E, OIB 08893065543
  – član nadzornog odbora
  (mandat od 14. lipnja 2019. godine)