Novosti

01.09.2021.

15.09.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

15.09.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina
10.08.2021.

20.08.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

20.08.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina.
22.07.2021.

16.07.2021. godine održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

16.07.2021. godine održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina.