Agroduhan društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i usluge.
Sjedište: Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 30

Osnovna djelatnost trgovačkog društva je proizvodnja duhana tipa FC VIRGINIA u kooperaciji sa individualnim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnja FCV na vlastitim površinama (plantaža), otkup duhana iz kooperacije, obrada duhana, te prodaja neprerađenog ižiljenog duhana na domaćem i ino-tržištu.

Agroduhan d.o.o. osnovano je 16.12.1996. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću kao društvo-kćer osnivača i jedinog vlasnika sa 100% udjela u vlasništvu Duhan dioničkog društva za proizvodnju, otkup i obradu duhana Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 30.

Agroduhan d.o.o. na tržištu djeluje od samog početka 1997. godine nastavljajući tradicionalnu proizvodnju fermentiranog duhana kojom se matična tvrtka Duhan d.d. bavi sve od 28.09.1955. godine.

30.03.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA SPORTSKIM UDRUGAMA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SLATINE

Dokumente u .doc formatu preuzmite klikom na donju poveznicu: Javni natječaj za dodjelu donacija sportskim udrugama sa sjedištem na području Grada Slatine OBRAZAC 1 – Prijava […]
13.10.2022.

ODLUKOM UPRAVE DRUŠTVA RASPISAN JE NATJEČAJ ZA SEZONSKI POSAO U OBRADI DUHANA

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: NATJEČAJ ZA SEZONSKI POSAO U OBRADI DUHANA (.pdf)
07.10.2022.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGROPLAN D.O.O.

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: JAVNI POZIV ZA DAVANJE U  ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGROPLAN D.O.O.
14.09.2022.

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP RESTORANA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGRODUHAN D.O.O.

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP RESTORANA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGRODUHAN  D.O.O.
31.08.2022.

Imenovanje člana Nadzornog odbora

Odlukom Skupštine društva od 18.08.2022. godine za člana Nadzornog odbora imenovana je prof. Helena  Hegediš iz Slatine na mandat u trajanju od 4 godine Na sjednici […]
27.06.2022.

Održana redovna Skupština društva

Održana je redovna Skupština društva