Agroduhan društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i usluge.
Sjedište: Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 30

Osnovna djelatnost trgovačkog društva je proizvodnja duhana tipa FC VIRGINIA u kooperaciji sa individualnim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnja FCV na vlastitim površinama (plantaža), otkup duhana iz kooperacije, obrada duhana, te prodaja neprerađenog ižiljenog duhana na domaćem i ino-tržištu.

Agroduhan d.o.o. osnovano je 16.12.1996. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću kao društvo-kćer osnivača i jedinog vlasnika sa 100% udjela u vlasništvu Duhan dioničkog društva za proizvodnju, otkup i obradu duhana Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 30.

Agroduhan d.o.o. na tržištu djeluje od samog početka 1997. godine nastavljajući tradicionalnu proizvodnju fermentiranog duhana kojom se matična tvrtka Duhan d.d. bavi sve od 28.09.1955. godine.