16.07.2021. godine održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina