JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA SPORTSKIM UDRUGAMA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SLATINE