Odlukom Uprave društva raspisan je natječaj za sezonski posao u obradi duhana