Imenovanje člana Nadzornog odbora

Održana redovna Skupština društva
27.06.2022.
JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP RESTORANA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGRODUHAN D.O.O.
14.09.2022.