Imenovanje člana Nadzornog odbora

Održana redovna Skupština društva
27.06.2022.
JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP RESTORANA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGRODUHAN D.O.O.
14.09.2022.

Odlukom Skupštine društva od 18.08.2022. godine za člana Nadzornog odbora imenovana je prof. Helena  Hegediš iz Slatine na mandat u trajanju od 4 godine

Na sjednici Nadzornog odbora društva održanoj dana 19.08.2022. godine za predsjednika Nadzornog odbora društva imenovana je prof. Helena Hegediš.