Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

  1. zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 17/2019)
  2. sudsku zaštitu
  3. naknadu štete
  4. zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Povjerljiva osoba u Agroduhan d.o.o.:

Povjerljiva osoba u društvu Agroduhan d.o.o. prati primjenu propisa kojima se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče njihovo poštivanje, zaprima prijave nepravilnosti, ispituje prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, obavještava nadležna tijela o zaprimljenim prijavama, vodi evidenciju i podnosi izvješća o zaprimljenim prijavama.

  • Pravilnik o postupku prijave nepravilnosti i zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Agroduhan d.o.o.
  • Prijava nepravilnosti – obrazac