AGRODUHAN d.o.o.
SLATINA, N. Š. Zrinskog 30

POPIS ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Član Uprave

AGRODUHAN društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i usluge sa sjedištem u Slatini, Nikole Šubića Zrinskog 30, MBS:010033181, OIB 97447273531

imenovan odlukom Nadzornog odbora na vrijeme koje nije unaprijed ograničeno, s početkom trajanja mandata 14. travnja 2017. godine su:

Krešimir Hrgović, dipl.oec. iz Slatine, Miroslava Kraljevića 4, OIB 46305827386

  • direktor
  • zastupa društvo pojedinačno i samostalno