Društvo financijska izvješća sastavlja sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonu o računovodstvu, Računovodstvenim politikama  i ostalim pozitivnim propisima.

Sukladno Zakonu o računovodstvu, društvo je srednji poduzetnik i podliježe reviziji financijskih izvješća.