20.08.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina