Novosti

01.04.2021.

28.06.2021. godine zakazana je 33. sjednica Nadzornog odbora društva

28.06.2021. godine zakazana je 33. sjednica Nadzornog odbora društva.
22.07.2021.

16.07.2021. godine održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

16.07.2021. godine održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina.
10.08.2021.

20.08.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

20.08.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina.
01.09.2021.

15.09.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

15.09.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina
04.10.2021.

15.10.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina

15.10.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina