Poziv za dokapitalizaciju AGRODUHAN d.o.o. Slatina

15.10.2021. godine zakazana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina
04.10.2021.
Odlukom Uprave društva raspisan je natječaj za sezonski posao u obradi duhana
11.10.2021.

04.10.2021. godine u javnom glasilu Jutarnji list i WEB stranicama društva objavljen je Javni poziv za dokapitalizaciju društva Agroduhan d.o.o. Slatina