ODLUKOM UPRAVE DRUŠTVA RASPISAN JE NATJEČAJ ZA SEZONSKI POSAO U OBRADI DUHANA