JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA AGROPLAN D.O.O.